Stałe wsparcie prawne 

Dlaczego warto mieć stałą współpracę
z prawnikiem?

   Każda branża, która w swojej specyfice ma do czynienia nie tylko z obsługą klienta jako takim, ale w związku z realizacją sprzedaży, prowadzenia sklepu online czy innymi procesami biznesowymi obwarowana jest wszelkimi wymogami prawnymi. Na domiar tego, że przepisy zmieniają się bardzo często, dokładna weryfikacja, analiza i ręka na pulsie to podstawa w dzisiejszym prowadzeniu biznesu. W prawie polskim jest wiele przepisów prawa czy też wypracowanych stanowisk przez orzecznictwo i doktrynę w zakresie wymogów jakie stawiane są osobom prowadzącym swój biznes eCommerce. Bez względu na to jaka to branża przepisy prawa stanowią w dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie w zakresie prowadzenia biznesu. Z jednej strony mogą być ciężarem, ale z drugiej dbanie o zgodność prawną może być przewagą konkurencyjną. 
   LLEGAL przygotowało ofertę skierowaną do osób prowadzących działalność w zakresie stałego wsparcia prawnego. 

Czym jest stałe wsparcie prawne?Stałe wsparcie prawne to miesięczna współpraca cykliczna w przedziałach czasowych - umowa od 1 miesiąca wzwyż w zależności ile spraw jest do realizacji u danego przedsiębiorcy. 
Klient otrzymuje pakiet godzin do wykorzystania w danym miesiącu, które może wykorzystać przykładowo na realizację dokumentacji RODO, konsumenckiej, weryfikację dokumentów, stworzenie umów itp. 
Czasami są sytuacje, w których dany przedsiębiorca potrzebuje wsparcia kogoś kto zweryfikuje aktualną dokumentację przykładowo regulamin, rodo, umowy, poprawi ją lub przygotuje zupełnie nową. Wybór stałej współpracy jest o wiele bardziej korzystny cenowo niż opłata za poszczególne zadania osobno. Wtedy korzystna jest stała współpraca, albowiem odbywa się ona na podstawie umowy współpracy B2B.  Stałe wsparcie prawne nie obejmuje reprezentacji przed sądami oraz organami administracji państwowej.

Skąd wiadomo ile godzin potrzeba i co jest do zrobienia?

Podczas pierwszego spotkania organizacyjnego omawiany jest zakres prac jakie warto zweryfikować, planowane są prace jakie mają być realizowane oraz niezbędny czas na ich realizację. Na podstawie tego ustalane są priorytety oraz kolejność poszczególnych prac. Jeżeli w danym miesiącu liczba wykupionych godzin jest zbyt mała, klient może dokupić kolejne, lub przełożyć dalsze prace na kolejny miesiąc, aby nie ponosić dodatkowych kosztów. Każdorazowo przed przyjęciem, czy ustaleniem zakresu prac Klient jest informowany o potrzebnej ilości godzin na dane zadanie - innymi słowy ile potrzeba czasu na przygotowanie danej umowy, dokumentacji itd., co w konsekwencji sprowadza się do tego, że to klient decyduje co i kiedy jest realizowane i czy chce dokupywać kolejne godziny. 

Czy można w trakcie współpracy zadawać pytania jak przykładowo klient złoży reklamacje, czy żeby coś się dowiedzieć?

Tak. Jeżeli zakres godzin na to pozwala klient ma możliwość zadawania pytań w bieżących sprawach - nawet tych nie związanych z aktualnymi pracami. Jeżeli jest to szybkie pytanie obywa się ono w ramach wykupionych godzin, jeżeli zapytanie dotyczy szerszej weryfikacji, analizy klient jest informowany o potrzebnym czasie na takie zadanie i decyduje czy chce je realizować - co może powodować zwiększeniem wynagrodzenia, czy jednak przełożyć to na inny miesiąc lub zrobić to samodzielnie.
Na koniec miesiąca wraz z fakturą przychodzi rozliczenie czasu poświęconego na realizację poszczególnych zadań oraz korespondencję, konsultacje itp. Klient w ramach pełnej transparentności otrzymuje wykaz z uwzględnionym poświęconym czasem na określone czynności np. rozmowy telefoniczne, odpisywanie na email, analizy itp. 

Ile taka współpraca kosztuje?

W zależności od ilości prac oraz okresu współpracy.  Przykładowa stawka:
800 zł netto + VAT miesięcznie - w ramach tej kwoty klient otrzymuje 6 godzin zegarowych czasu prawnika w danym miesiącu.
W przypadku podpisania umowy na okres od 3 miesięcy w górę stawka miesięczna wynosi 700 zł netto + VAT  za 6 godzin zegarowych czasu prawnika w danym miesiącu.
Każda godzina realizacji zadań ponad pakiet to koszt 80zł netto+ VAT