Polityka Prywatności i Plików CookieDbając o dane osobowe Administrator pragnie poinformować o sposobie w jaki je przetwarza.
W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez LLEGAL Charlotta Lendzion

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT DO NIEGO

Administratorem Państwa Danych Osobowych w związku z korzystaniem z usług jest: 
Charlotta Lendzion prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
LLEGAL Charlotta Lendzion, ul. Stanisława Lema 4a lok. 1,
80-126 Gdańsk, NIP: 8771332187 Regon: 221757290 
Telefon: 537 022 007 e-mail: kontakt@llegal.pl.


W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.

Administrator wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z przetwarzania danych osobowych.


Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dokłada staranności aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą.

DEFINICJE

Dane Osobowe: Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie zbieranych danych;

Przepisy RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

Przetwarzanie: w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie, niszczenie.

Użytkownik: Osoba fizyczna lub Podmiot korzystający z usług LLEGAL Charlotta Lendzion


KIEDY ZBIERAMY TWOJE DANE?

Podczas pobytu na stronach LLEGAL (llegal.pl, kosmetykaprawo.pl, biznesprawotechnologie.pl): Podczas pobytu na naszych stronach zbieramy w celach bezpieczeństwa, udoskonalania i funkcjonowania strony takie informacje jak np. pliki cookie, logi

Podczas kontaktu z nami oraz świadczenia usług: Przetwarzamy takie Dane Osobowe, które są niezbędne są do prowadzenia z Tobą komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) oraz do zrealizowania Twojej prośby.
Dane osobowe do komunikacji przez nas przetwarzane to: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a w przypadku korespondencji tradycyjnej również adres podany przez Ciebie.

Podczas innych interakcji z nami np: zapisanie się na Newsletter, korzystanie z social media). Masz możliwość zapisania się do naszego Newslettera, czyli subskrypcji informacji o promocjach, ofertach, ciekawostkach jakie oferuje Administrator w ramach własnych Towarów i Usług. W przypadku zapisu na Newsletter Pamiętaj, że jest to dobrowolna zgoda i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z niej oraz wycofania zgody w zakresie przetwarzania danych w tym zakresie.

Podczas zakupów w sklepie online Administratora: Administrator prowadzi sklep online z własnymi produktami. Podczas zakupów Administrator pozyskuje dane niezbędne do zrealizowania zamówienia złożonego przez Użytkownika.

CEL I PODSTAWA PRAWNA

Każdy cel w jakim przetwarzamy Twoje Dane Osobowe ma swoją podstawę prawną oraz okres w jakim Dane te są Przetwarzane.

Jeżeli minie wskazany okres Dane Osobowe nie będą Przetwarzane na podstawie wskazanego celu. Przykładowo Dane Osobowe pozyskane podczas zakupu online są Przetwarzane na podstawie różnych celów m.in do obsługi danego zamówienia, na podstawie przepisów o rachunkowości czy chociażby dochodzenia roszczeń. Okresy wskazanych celów różnią się od siebie i w zależności czego będzie dotyczył cel tak długo będziemy przetwarzali Twoje Dane.

Podjęcie działań związanych z obsługą Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)
Okres: Do momentu zakończenia świadczenia usługi

Podjęcie działań związanych z obsługą i realizacją zamówień złożonych przez Użytkowników w ramach strony
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)
Okres: Do momentu zakończenia świadczenia usługi

Obsługa reklamacji
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora i Użytkownika)
Okres: Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu


Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z kontaktu, zawartej umowy, lub związanych ze świadczeniem usług.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora)
Okres: Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego) (Dz.U.2020.1325 z póżn. zm.)
Okres: 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego) (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z póżn. zm.)
Okres: 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja


Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 112 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 z póżn. zm.)
Okres: 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Realizowanie celu związanego z kontaktem z Użytkownikiem w zakresie związanym ze świadczeniem usług, obsługą poprzez dostępne opcje kontaktu
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)
Okres: Do momentu zakończenia świadczenia usług

W celu obsługi pytań i próśb Użytkowników.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na zapytania Użytkowników)
Okres: Do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania.

Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług)
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora)
Okres: Do momentu zaprzestania korzystania ze strony

Kontakt z Użytkownikami w celach związanych z działaniami marketingowymi.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Okres: Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych


Realizacja wysyłki Newslettera
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Okres: Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
Podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Okres: Przez okres wymagany przepisami prawa w tym RODO.

Prowadzenie badań, analiz statystycznych
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu ulepszania świadczonych usług)
Okres: Do momentu zakończenia przechowywania Danych Osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora)

Zapewnianie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, motyw 49 RODO)

W chwili, kiedy Administrator utraci podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych, nastąpi usunięcie Danych Osobowych lub ich modyfikacja w sposób wykluczający identyfikację osoby.

PLIKI COOKIE

Administrator w związku z prowadzeniem strony internetowej może gromadzić w ramach działalności Twoje Dane Osobowe za pośrednictwem plików cookies.
Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu końcowym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.
Wchodząc na stronę Administratora Pliki Cookie należące do tej strony zapisują się na urządzeniu końcowym Użytkownika. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.

Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dzięki temu strona ma możliwość zapamiętania preferencji Użytkownika np. Nazwa lub Jezyk.
Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk na temat strony internetowej.
Używamy cookies, aby optymalizować korzystanie z naszej strony, a także do gromadzenia statystyk, które pozwalają oceniać sposób korzystania Użytkowników ze strony. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości witryny. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. 

Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności strony.

Możesz również skonfigurować swoją przeglądarkę w zakresie stosowanie plików Cookie.

Możesz ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. 

Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie w swojej przeglądarce, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. 

Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. 

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony Administratora w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie, natomiast niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony. Ich usunięcie może doprowadzić do braku prawidłowego funkcjonowania.

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.

Jeżeli Chcesz dowiedzieć się więcej o stosowaniu Cookie warto zapoznać się z informacjami 
zawartymi tu: https://wszystkoociasteczkach.pl

PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Administrator może dokonywać profilowania, wykorzystując podane przez Ciebie Twoje Dane Osobowe. Profilowanie i zautomatyzowane działania polegają na automatycznej ocenie, jakimi usługami, towarami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań i wyświetlanych treści na stronie (przykładowo funkcja: „ostatnio oglądane” w sklepie). Pamiętaj, że Masz Prawo Sprzeciwu w tym zakresie.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator umożliwia spełnienie wszelkich praw jakie Ci przysługują w zakresie stosowania przepisów RODO tj. praw wskazanych w artykułach 15-21 RODO. Poniżej znajdziesz je opisane szerzej.

Masz prawo dostępu do Danych Osobowych. (Art. 15 RODO) Administrator umożliwia Ci uzyskanie informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych przez niego, w szczególności: o celach i podstawach prawnych ich przetwarzania, jaki jest zakres posiadanych danych przez Administratora oraz o podmiotach, które mają dostęp do Twoich danych osobowych. Również co ważne, masz prawo dostępu do informacji o planowanym terminie anonimizacji, usunięcia Twoich danych osobowych a jeżeli zachodzi podstawa prawna w zakresie ich ujawnienia również w tym zakresie.

Masz prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych. W każdej chwili możesz wystąpić do Administratora o kopię Twoich Danych Osobowych, które są przetwarzane przez Administratora.

Masz prawo do sprostowania Danych Osobowych. (Art. 16 RODO) Jeżeli uważasz, że Twoje Dane Osobowe nie są aktualne, lub są w nich błędy, niekompletne wówczas Administrator zobowiązuje się usunąć wskazane rozbieżności w Twoich Danych Osobowych tak, aby posiadane Dane Osobowe były prawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Masz prawo do usunięcia Danych Osobowych. (Art. 17 RODO) Pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być nam potrzebne w celu do jakiego zostały zebrane. Zatem może zdarzyć się tak, że Twoje Dane Osobowe mimo chęci skorzystania przez Ciebie z prawa do ich usunięcia, będą nam potrzebne np. do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa jaki jest nałożony na Administratora (np. w zakresie przepisów podatkowych).

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. (Art. 18 RODO) Jeżeli kwestionujesz prawidłowość Danych Osobowych, uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, możesz żądać ich ograniczenia lub wykorzystywania. Również z tego prawa możesz skorzystać, jeżeli Dane Osobowe są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; Masz prawo skorzystać z tego prawa również jeżeli wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.

Masz prawo do przeniesienia Danych Osobowych. (Art. 20 RODO) Oznacza to, że możesz skorzystać z tego prawa jeżeli zaistniał chociażby jeden z powodów: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jaką Udzieliłeś/aś, lub na podstawie stosunku umownego jaki może Cię łączyć z Administratorem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Administratora (Art. 21 RODO)

Masz prawo do wycofania zgody. Jeżeli np. przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody np. W celach marketingowych masz prawo do jej wycofania w każdym momencie.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pamiętaj, że podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niekiedy może być koniecznie. Abyśmy mogli świadczyć Tobie nasze usługi lub zrealizować Twoje zamówienie (czyli zawrzeć z Tobą umowę i wywiązać się z niej), podanie przez Ciebie danych osobowych w wielu przypadkach będzie wymagane.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Musisz wiedzieć, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi. Podmioty trzecie to np. wyspecjalizowani dostawcy usług hostingu, domeny, usług analitycznych, usług windykacyjnych, kurierskich, pocztowych, obsługujący korespondencję lub działania marketingowe. Starannie wybieramy podmioty, które współpracują z nami w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. 
Podmiotami, które z nami współpracują są w szczególności:

HOME.PL Spółka Akcyjna
LemonTax Sp. z o.o.
IFIRMA Spółka Akcyjna
Clickmeeting sp. z o.o.
Google Ireland Limited

W ramach przyjętej Polityki Administrator zobowiązuje się nie sprzedawać Danych Osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Współadministratorem Twoich Danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Instagram jest: 
Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland.
Administrator korzysta z usługi reCAPTCHA, a co za tym idzie musisz wiedzieć, że
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Prowadząc fanpage w social mediach na podstawie art 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia RODO, Administrator przetwarza Twoje dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu kontaktu i interakcji z użytkownikami, którzy polubili dobrowolnie konto Administratora. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad w zakresie korzystania z danego fanpage’a, natomiast w zakresie zasad całego portalu społecznościowego są one realizowane przez dany podmiot czyli:
Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland.
W każdej chwili może Pan/Pani przestać “lubić”, “obserwować” konto na instagramie w Social Stron Administratora.

Podmioty wskazane powyżej mogą posiadać serwery w różnych krajach, gdzie przepisy prawa w niektórych są bardziej restrykcyjne niż w innych. Dlatego jeżeli korzysta Pani/Pan z portalu np. instagram czy w zakresie Google proszę zapoznać się z aktualną polityką prywatności tego podmiotu. 
Polityka Prywatności Facebook, 
Polityka Prywatności Instagram, 
Polityka Prywatności GOOGLE: https://policies.google.com/privacy , https://developers.google.com/recaptcha/,

Należy pamiętać, że wycofanie zgody np. poprzez zaprzestanie obserwowania fanpage’y nie wpływa na zgody jakie udzielił/udzieliła Pan/Pani bezpośrednio w danym portalu społecznościowym podczas rejestracji lub innych czynności wykonywanych w omawianych portalach.
Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarzając Twoje Dane Osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawna.

ZMIANA POSTANOWIEŃ

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszej Polityki Prywatności w przypadkach:
- zmian przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Polityki Prywatności;
- nałożenia obowiązków przez organy państwa;
- usprawnienia działania strony internetowej;
- poprawy ochrony prywatności Użytkowników;
- wprowadzenia zmian technologicznych i funkcjonalnych;
- zmian w zakresie świadczonych usług;
- zmian redakcyjnych;

Administrator informuje, że wprowadzane zmiany będą obowiązywały na przyszłość, od terminu wskazanego przez Administratora nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionej Polityki Prywatności, w szczególności poprzez jej publikację na stronie www.llegal.pl

Data ostatniej zmiany: 16.12.2021r.