eCommerce i RODO

Zakres obsługi

W dobie istniejącej rzeczywistości wdrażanie stron internetowych czy e-sklepów jest oczywiste. Podobnie jak wprowadzanie wszelkiego rodzaju dodatkowych rozwiązań technologicznych do już istniejących stron/sklepów.

W ramach wsparcia oferuję:

  • analiza systemowa i biznesowa eSklepu
  • realizację testów oprogramowania (legislacyjne, dymne, jednostkowe, integracyjne, end2end, akceptacyjne, funkcjonalne, eksploracyjne)
  • realizację testów privacy by design oraz privacy by default
  • realizację regulaminów oraz polityk prywatności
  • wsparcie w zakresie RODO
  • wsparcie w zakresie prawa konsumenckiego oraz prawa cywilnego
  • wsparcie w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej
  • jako auditor wewnętrzny oferuje również wsparcie w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz jakości.