Publikacje

Odpowiedzialność prawna sprawcy ataku APT
artykuł Charlotty Lendzion
Internetowe platformy handlowe a dyrektywa 2161 - artykuł Charlotty Lendzion
Prawna checklista - o czym należy pamiętać podczas tworzeniu sklepu online - artykuł Charlotty Lendzion 

W czasopiśmie Lider Branży Edukacyjnej opublikowany został artykuł autorstwa Charlotty Lendzion nt. obrony swoich praw przez przedsiębiorców w przypadku zniesławiających opinii w cyfrowym świecie. 

Książka:
Odpowiedzialność odszkodowawczaosób wykonujących usługi kosmetyczne i fryzjerskie

Komentarz prawny w Raporcie LNE 
z zakresu Prawa Budowlanego

Komentarz prawny w Raporcie LNE 
z zakresu odpowiedzialności i ubezpieczeń

Artykuł:
Mediacja jako alternatywny sposób 
rozwiązania sporu

Artykuł: 
Impact of technological development on liability 
for damages


Artykuł: 
Odpowiedzialność prawna za zarażenie 
COVID-19 i innymi chorobami w salonie fryzjerskim

Artykuł:  
Wpływ rozwoju technologicznego na odpowiedzialność odszkodowawczą
(kontekst art. 82 RODO)


Komentarz prawny w Raporcie LNE 
z zakresu Prawa Pracy