Kariera

Wierzymy, że możliwości rozwoju są ważnym elementem każdej pracy. Staramy się łączyć pasję z energią i dokładamy zawsze wszelkich starań, aby projekty, w których uczestniczymy były dopięte na "ostatni guzik". Dlatego też jako firma chcemy aby nasi pracownicy czy też  współpracownicy  nieustannie rozwijali swoje kompetencje. Staramy rozwijać się nie tylko poszerzając kompetencje, ale również  bierzemy również udział w konferencjach branżowych, tworzymy eksperckie artykuły do prasy drukowanej i elektronicznej. Jedną z naszych głównych wartości jest dbałość o Zrównoważony Rozwój. 

Chętnie poznamy Cię podczas rekrutacji. 


Nasze wartości

Ciągły rozwój

Work Life Balance

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Oferta współpracy

Aktualnie brak nowych ofert współpracy

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych, przekazywana zgodnie z Rozporządzeniem PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO]:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest LLEGAL Charlottą Lendzion, ul. Lema 4a lok.1 80-126 Gdańsk, NIP:8771332187
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej lub na email: kontakt@llegal.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  prowadzenia  rekrutacji, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. A RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Odmowa uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury.
5. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. fRODO).
6. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/a dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
8. Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
9. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
10. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie danych realizowane przez Administratora.