RODO dla programisty na jednoosobowej działalności gospodarczej

Usługi IT mają ten plus, że są dobrze opłacalne - przyjmując fakt, że wiele osób przechodzi na jednoosobową działalność gospodarczą ma to swoje plusy i minusy. 

 Jeżeli osoba otwiera jednoosobową działalność gospodarczą to wchodzi w reżim stosowania przepisów RODO. W sferze prawnej taka osoba jest przedsiębiorcą i musi w pełni respektować ochronę danych osobowych. 

Ostatnio spotkałam się ze stanowiskiem, że " programista nie mam styczności z danymi osobowymi". Jest to błędne myślenie, bo z danymi osobowymi ma się do czynienia nie tylko wtedy, kiedy np. sprzedaje się jakieś produkty, ale również na różnych etapach działalności np. rozmawiając z klientami, projektując systemy dla nich, mając dostęp do oprogramowania, które zawiera dane osobowe.  Tak jak w przypadku innych przedsiębiorców należy spełnić obowiązki wynikające z RODO jak chociażby np. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii czy realizację analizy ryzyka. 

Programista, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zatem nie tylko musi mieć na uwadze aby podpisać odpowiednie umowy powierzenia danych jeżeli ma to zastosowanie, ale również powinien wziąć pod uwagę, że podpisując inne umowy może wziąć na siebie dodatkowy "bagaż" przetwarzania danych osobowych, do których będzie miał dostęp tworząc oprogramowanie, a co za tym idzie powinien to uwzględnić w swojej dokumentacji związanej z RODO. 

Warto zatem poświęcić trochę czasu i wprowadzić dobrze RODO do swojej działalności. 

Jeżeli macie Państwo  pytania dotyczące RODO - zapraszam do kontaktu