Moduł 1 omawia zakres podstaw związanych z należytą starannością oraz ogólnymi zasadami.

Moduł 2 omawia zakres prawny związany z wywiadem przed zabiegiem i dobrowolną zgodą jaka powinna być udzielona przez klienta.

Moduł 3 dotyczy odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie RODO

Moduł 4 dotyczy niezbędnej dokumentacji oraz podsumowanie wykładu.