LLEGAL w grupie roboczej dot. sztucznej inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jest nam ogromnie miło poinformować, że Charlotta Lendzion została członkiem Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w sekcji Etyka i Prawo przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) została utworzona z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych.

Cele działań Grupy Roboczej:  

  • wypracowanie rekomendacji służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym,
  • wypracowanie propozycji projektów wykorzystujących zagadnienia AI oraz sposobów wsparcia rozwoju tych już wdrażanych,
  • opracowywanie założeń kampanii edukacyjnych w zakresie nowych technologii.
Serdecznie gratulujemy!